Peru, Resor, Stad, Sydamerika
comments 10

The streets around Mali- Museum of Art in Lima

Är mycket nöjd med mitt nya tema som nu varit igång några timmar. Förstår inte varför jag inte tidigare tänkte till och fick min sida att se lite mer professionell ut när jag lägger så mycket tid som det är på att skapa material till sidan. Visst är innehållet det viktigaste, men visst är det också roligt när det visas på ett fint sätt?

Tiden i Peru rullar på och både jag och Martin är nog ense om att tiden går mycket fortare än vad vi hade tänkt oss i Peru. Ibland funderar jag på hur jag ska hinna skriva min masteruppsats på denna korta tid och ibland är jag överdrivet säker på att jag ska kunna vara klar till den 17e maj då avresan till Machu Picchu är planerad (iaf i våra drömmar).

Jobbar just nu hårt med teoridelen vilket betyder läsa, läsa och läsa samt att jag försöker läsa in mig på en metod, kritisk diskursanalys, innehållsanalys eller vad man nu vill kalla det. Kan inte säga att jag blir överdrivet upphetsad över ordet, men försöker gnata mig genom lite olika varianter för att kunna göra ett konstruktivt val av en metod.

Vad jag också behöver ha för en lyckosam thesis är mycket kunskap om kontexten jag verkar i. Låter kanske torrt, men mer eller mindre behöver jag förstå Perus historia och kultur. Igår var jag och Elia så lägligt på Mali, Museum de Arte de Lima (typ) där de hade en utställning som handlar om tiden för Inka då man 2012 gjort ett stort arkelogiskt fynd i norra delarna av Peru. Det är konstigt att det kan vara så spännande att gå och titta på gamla skedar och skor från en svunnen tid, men ändå, det är något speciellt med det.

Innan vi var på museet var vi och köpte en ny dator till Abel så nu vet jag också hur prisjakt/pricerunner funkar i Peru. I ett område i centrum finns ca 200 databutiker (kiosker) där man går runt och frågar pris på den modell man vill ha. När man är nöjd, slår man till. Tänk att det finns så många olika sätt att sälja en dator på men kioskvarianten var ny för mig.

Sen tog jag och Elia ”traktorn” hem, den mer lokala busslinjen om man så vill och båda lyckades att somna på bussen. Tog lite foton runt museet.

Katarina

 

Canon 5D Mark iii. 24-105 mm objektiv.
HH7A8529 HH7A8537 HH7A8542 HH7A8543 HH7A8544 HH7A8547 HH7A8551 HH7A8555 HH7A8557
HH7A8563
HH7A8564 HH7A8571 HH7A8572

HH7A8576 HH7A8580 HH7A8583 HH7A8584 HH7A8586 HH7A8589


HH7A8594 HH7A8595
HH7A8597 HH7A8600 HH7A8604 HH7A8609 HH7A8610 HH7A8614 HH7A8616
HH7A8618 HH7A8619 HH7A8622 HH7A8630

English:

I´m Very happy with my new theme that now have been running for a few hours. Do not understand why I had not previously thought of and made my page look a little more professional when I put so much time that it is on creating the materials in it. Sure , the content is the most important, but of course it is also fun when it is displayed in a nice way.

Time in Peru is swoooshing by and both Martin and I agree that the time runs much faster than what we had imagined. Sometimes I wonder how I’ll have time to write my master’s thesis in this short time and sometimes I am overly confident that I ’ll be ready by the 17th of May, when the departure to Machu Picchu is scheduled ( anyway in our dreams )

Currently working hard with the theoretical part which means read, read and read , and trying to create a method at the same time, critical discourse analysis , content analysis or whatever you want to call it . Can not say I am overly excited over the word , but trying to manage through a few different types in order to make a constructive choice of method.

What I also need for a successful thesis is knowledge about the context. Sounds dry, but more or less it means understanding Peru’s history and culture. Yesterday me and Elia went to Mali , Museum de Arte de Lima (something like that) where they had an exhibition on the time before the Inca, from a 2012 archeological find in Peru. It’s strange that it can be so exciting to go and watch old spoons and shoes from a bygone era, but still, there is something special about it.

Before we wen´t at the museum , we bought a new computer to Abel so now I know how -hunting / pricerunner works in Peru. In an area in the center is about 200 computer shops ( kiosks ) where you go around and ask price of the model you want. When satisfied , you buy one .  There are so many different ways to sell a computer but kiosk variant was new to me.

Then I  and Elia took the ” tractor ” home, the more local bus route if you like, and both managed to fall asleep on the bus. Took some photos around the museum.

Katarina

10 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.